Bli medlem

Surrogat.nu
Föreningen för surrogatmödraskap är en ideell sammanslutning som arbetar med att sprida information om surrogatmödraskap som en väg till föräldraskap. Vi har som mål att skingra myterna som omger ämnet, påverka opinion och politiker samt verka för införandet av ett reglerat surrogatmödraprogram i Sverige. Det senare i samma linje som det finns ett organiserat spermadonationsprogram.

Stöd oss, medlemskap:
Stöd gärna vår verksamhet genom att bli betalande medlem eller du/ni kanske vill ge ett bidrag för att hjälpa oss driva frågan. Vi är en ideell förening och alla medlemsavgifter och bidrag kommer att gå till att t.ex. bjuda in forskare/politiker/privatpersoner med erfarenhet inom ämnet för att stötta oss i ett ja till surrogat.

Stödmedlemskap: 25 kr/år
Fullvärdigt medlemskap: 279 kr/år
Ekonomiskt bidrag: du som privatperson, organisation/förening/företag som vill bidra ekonomiskt för att hjälpa oss att driva denna fråga.

Konto hos Swedbank: 8327-9, 964 125 866-1.

Swisha till 123 615 86 79.

Ansök därefter om medlemsskap på Föreningens sida på Facebook: Föreningen för surrogatmödraskap. Föreningens röst blir starkare utåt ju fler medlemmar vi har, tack för ert stöd. Medlen används bl.a. till att anordna medlemsträffar och seminarier.