Tammuz surrogacy lanserarar sina tjänster i Norden

Surrogatförmedlingen Tammuz Surrogacy International lanserar nu sina tjänster på den nordiska marknaden genom att erbjuda ett nordiskt paket för ensamstående och par, oavsett sexuell läggning, att skaffa barn med hjälp av äggdonation och surrogat-moderskap.

Tammuz Norden kommer att introducera sina tjänster i samband med ett informations-möte i centrala Stockholm den 13 maj 2016 klockan 17.30, där man berättar om sin verksamhet och de tjänster man har att erbjuda.

Med anledning av en utökad efterfrågan från dem som av olika anledningar inte kan få barn på egen hand erbjuder Tammuz ett specialanpassat nordiskt paket där även den juridiska processen och alla kontakter med berörda myndigheter ingår.

– Processen i sin helhet kan vara lång och emotionellt påfrestande. I och med att vi nu kan erbjuda en helhetslösning kan de blivande föräldrarna fokusera just på att bli föräldrar, säger Staffan Sörenson på Tammuz Norden.

Tammuz vice VD, Roy Rosenblatt, förklarar vidare:

– Svårigheterna med att hitta en seriös och kompetent aktör gör att vi nu erbjuder våra tjänster till den nordiska marknaden. Det faktum att vi samarbetar med en svensk juristbyrå som är specialiserad på dessa frågor gör processen mycket enklare för dem som väljer att skaffa barn med hjälp av oss. Då alla kontakter med våra nordiska kunder kommer att ske med hjälp av svenska kontaktper-soner kommer processen underlättas avsevärt.

Tammuz arrangerar, med anledning av ovanstående, ett informationsmöte för dig som går i funderingar att skaffa barn via surrogat.

Anmälan till informationsmötet görs till norden@tammuz.com senast den 30 april 2016. Vänligen uppge namn, telefonnummer samt bostadsort i anmälan. Informationsmötet är kostnadsfritt. Besök gärna http://se.tammuz.com/ för mer information.

Tammuz är marknadsledande i att hjälpa barnlängtande par och ensamstående, oavsett sexuell läggning, med att uppfylla sina drömmar att bli föräldrar. Tammuz grundades 2008 och har sedan dess hjälpt mer än 500 barn till världen. De flesta blivande föräldrar som valt att jobba med oss har gjort det för att vi erbjuder hjälp med ägg via donation, surrogatmoder och IVF-klinik. Blivande föräldrar behöver alltså inte vända sig någon annanstans vilket förenklar den annars mycket omständiga processen att få barn genom surrogat. De juridiska tjänsterna tillhandahålls av Napoleon jurister AB, som har hjälpt mer än 150 föräldrar med bland annat adoption, faderskaps- och vårdnadsfrågor.

Vill ni vara med och påverka?

Du kan vara med och påverka på olika sätt, genom medlemskap, styrelsejobb, talesperson eller ekonomiskt bidrag.

Stödmedlemskap; 25 kr/år (frivillig summa men minimum 25 kr)
Fullvärdigt medlemskap; 279 kr/år (för dig som är i processen & behöver stöttning och information eller bara vill veta mer)
Talesperson; vill du vara en kontaktperson mot media, det kan vara i just ditt län eller generellt. Du har en egen historia kring ofrivillig barnlöshet, du har varit surrogatmamma, vill ställa upp som surrogatmamma eller känner att du vill föra vår talan.
Styrelsejobb; du vill engagera dig med styrelsejobb
Ekonomiskt bidrag; du som privatperson, organisation/förening/företag vill bidra ekonomiskt för att hjälpa oss att driva denna fråga.

Vi har ännu inte hunnit öppna ett bankkonto etc. då föreningen är så ny men inom kort är det ordnat. Tills vidare kan du maila namn, mobilnummer och mejladress samt vad för typ av påverkansroll du vill vara till medlemskap@surrogat.nu så kontaktar vi dig.
Observera att du kan vara anonym i ditt medlemskap, säg till så ordnar vi detta.

Vi är en ideell förening och alla medlemsavgifter och bidrag kommer att gå till att t.ex. bjuda in forskare/politiker/privatpersoner med erfarenhet inom ämnet för att stötta oss i ett ja till surrogat.

Vi har redan ett samarbete med flertalet forskare i England som gärna vill komma hit och föreläsa om de positiva effekterna av altruistiskt surrogatmödraskap (som ju funnits i England & USA i över 30 år). Detta är inte möjligt att göra, om vi inte har pengar i föreningen.

Utredningen som offentliggjordes den 24 feb pekar alltså åt nej-hållet men inget beslut är taget ännu. Detta ska vi utnyttja och vi har därför ett stort fokus på att skriva debattartiklar, vara med i radio/media för att göra vår röst hörd!
Gör vi inget så kommer beslutet definitivt bli negativt och det kommer ta ett decennium innan frågan tas upp igen.

Fundera gärna också på följande:
Vem mer känner du som vill bli medlem? Kan du tänka dig att dela med dig av din berättelse till en journalist, för att göra frågan mänsklig och konkret?
Vi anser att det är av största vikt att kvinnor vågar gå ut med sin historia, speciellt de kvinnor som inte kan få barn och de kvinnor som varit eller vill vara surrogatmamma.
Hittills har det varit flest homosexuella som vågat gå ut med sina historier men vi måste visa att ofrivillig barnlöshet är ett stort problem och många kvinnor är också för ett JA!

Tack för ert stöd! Det betyder så mycket!

Styrelsen

Nu har vi startat upp en ny förening

Den 24 februari 2016 offentliggjordes den utredning, om surrogatarrangemang ska tillåtas i Sverige, som lagman Eva Wendell Rosenberg fick i uppdrag att genomföra av vår föregående regering.

I Sverige är det inte tillåtet med surrogatarrangemang inom sjukvården. Det innebär att läkare inte får assistera vid IVF-processer som används vid surrogatarrangemang. Däremot är det inte reglerat i lag att surrogatarrangemang är förbjudet.

För tre år sedan slog SMER, Statens medicinsk-etiska råd, fast att altruistiskt surrogatmoderskap är en etiskt godtagbar metod inom assisterad befruktning, om surrogatmamman och de potentiella föräldrarna har en nära relation. Det kan till exempel handla om en syster eller en väninna som vill hjälpa ett barnlöst par utan att några pengar är inblandade. Efter SMER:s rapport gav vår föregående regering lagman Eva Wendel Rosberg i uppdrag att utreda om altruistiskt surrogatmoderskap ska bli tillåtet i Sverige och den offentliggjordes den 24 februari i år.

Eva Wendel Rosberg har kommit fram till att ett altruistiskt surrogatarrangemang inte ska tillåtas i Sverige då det aldrig kan uteslutas att surrogatmamman utnyttjas, d.v.s. har tvingats till beslutet att ställa upp. Vidare är hennes förslag att gör det svårare för familjer att komma hem till Sverige om barnet är fött via surrogatarrangemang utomlands.

Vi är så många som har en annan åsikt och därför har några av oss gått ihop och startat Föreningen för Surrogatmödraskap.

Föreningen kommer att jobba för:
en rättssäker och tydlig process i Sverige för de barn som föds via surrogat utomlands.
• att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige,
• att påvisa att det finns kvinnor som vill vara surrogatmamma utan att de är tvingade, utan för att de känner att de vill hjälpa till.

Hur ska vi göra detta? Jo genom att svara på remissen, bjuda in forskare/politiker/privatpersoner med erfarenhet inom ämnet som kan hjälpa oss att påvisa att detta går att genomföra i Sverige.

Vill du vara med och påverka tillsammans med oss? Det kan du göra genom att:
styrelsearbete
• talesperson för föreningen
• fullvärdigt medlemskap
• stödmedlem
• 
ekonomiskt bidrag

Vi kommer inom kort att publicera en artikel om hur ni går tillväga för att hjälpa till!
Har ni frågor går det bra att maila till oss, ni hittar kontaktuppgifterna under menyfliken Kontakta oss.

Hälsning från
Styrelsen, Föreningen för Surrogatmödraskap

”Metoden att diskutera surrogatmödraskap utifrån egna personliga erfarenheter är att grovt förenkla denna viktiga fråga. Vi tar ställning för kvinnorna utifrån en lång rad angelägna aspekter och frågeställningar. Medicinska online casino risker, moral och etik är är viktiga argument för vårt ställningatagande, skriver Mia Fahlén, ordförande i Kvinnliga läkares förening i en replik.”

Kan du tänka dig att synas i media?

Allt som oftast får nätverket förfrågningar från media om vi kan tipsa om personer som på olika sätt har erfarenheter av surrogatmödraskap. Ibland kan vi hjälpa till, men lika ofta går vi bet och en chans att synliggöra vår fråga går förlorad. Därför tänkte vi be er som kan tänka er att på olika sätt berätta om surrogatmödraskap och er koppling till ämnet anmäla ert intresse till oss på surrogat@surrogat.nu och skriv vad din anknytning till ämnet är och vilken typ av media du/ni kan tänka er att medverka i samt era kontaktuppgifter. När sedan en förfrågan kommer skickar vi vidare den till er.

Tack på förhand!

Hearing i Riksdagen

På initiativ av förra regeringen pågår just nu en utredning som bland annat ska tycka till om surrogatmödraskap i Sverige. Nätverket blev tillfrågade att delta i en hearing, där en mängd organisationer av olika sorter gavs tillfälle att ge sin input. Den 13:e maj hölls hearingen och undertecknad deltog från nätverkets sida. Det blev en heldag men många intressanta inlägg och där vi fick tillfälle att göra våra åsikter hörda. Vi har också skriftligen framfört våra tankar till utredarna. Nedan ett exempel på deras frågor som online casino vi svarat på:

Motargument: Riskerna med en graviditet och förlossning flyttas över på någon annan.

Vårt svar: Samhället har inget att vinna på att lägga någon värdering i åt vem en kvinna bär ett barn. Om vi inte misstycker när en kvinna tar dessa risker för att bära ett barn åt sig själv, borde vi inte tänka annorlunda bara för att någon annan ska det sociala ansvaret när barnet fötts.

Vår fullständiga inlaga kan du läsa här:

Nätverket för surrogatmödraskap Svar till utredningen Maj 2015

Lite sent, men Kajsa Ekis Ekmans förhoppningar om det nya året:

”Vad förväntar du dig av 2012?

– Hoppas på att vi kan hålla surrogatmödraskapet borta från Sverige, att det blir best online casino ett år utan hedersmord, att mp inte tar tillbaka kravet på 6 timmars arbetsdag, att Assange får en rättegång, att Frankrike antar en sexköpslag, samt hoppas jag på systerskap i alla sammanhang!”

En enkät om surrogatmödraskap

Vi har fått en förfrågan om intresset för surrogatmödraskap. Svara gärna på deras enkät nedan:
Hej!
Den senaste tiden har det i medier skrivits en hel del om rätten och möjligheten att skaffa barn med hjälp av surrogat. Vår målsättning, beroende på intresse, är att hjälpa blivande föräldrar med att online casino skaffa barn, vara med och positivt påverka debatten och på sikt aktivt arbeta för att processerna med svenska myndigheter förenklas för föräldrar som har barn via surrogat. Men vi behöver veta mera om de vi vill hjälpa. Ta gärna några minuter till att svara på enkäten via länken http://foraldrarskap.polldaddy.com/s/foraldrarskap
Mvh Eduardo, far till två barn via surrogat.
 

Från förening till nätverk

På årsmötet i december beslöts att avveckla föreningen som form och börja verka som ett mera flexibelt nätverk. All verksamhet, inklusive forumet, kommer att bedrivas som online casino innan men formalia blir enklare och mindre betungande för de aktiva. Så varmt välkomna till ”Nätverket för surrogatmödraskap” eller bara ”surrogat.nu” som många ändå kallar oss.