FORGOT YOUR DETAILS?

 

 

Information och stöd vid ofrivillig barnlöshet

Vi arbetar för att altruistiskt Surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige samt stöd till de familjer som redan bildats och de som nyligen påbörjat sin resa.

Föreningen För Surrogatmödraskap

Vi är en ideell förening som arbetar för att altruistiskt surrogatmödraskap ska regleras och tillåtas i Sverige.  

Vi deltar i debatten och arbetar med informationsspridning samt stöd till barnlösa par vars möjlighet till familj är begränsad.

Medlemsforum

Vi har ett aktivt medlemsforum där våra medlemmar, både de som blivit föräldrar genom surrogatmödraskap, barnlösa par och andra intresserade i frågan kan dela med sig av sina erfarenheter. Här finns möjlighet att få stöd och svar på sina frågor.

Forskning

Vi har en aktiv bevakning av den forskning som gör av Surrogatmödraskap runt om i världen och vi presenterar korta sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, alltid med referenser. 

Debatt

Vi deltar aktivt i debatten kring Surrogatmödraskap. Som i alla frågor som väcker starka känslor så förekommer det också en mängd felaktiga påståenden och myter. Det blir därför extra viktigt att bemöta och kritiskt granska de påståenden som görs. 

Bli Medlem Idag

SEK25

Stödmedlemskap
För 25kr/år eller valfri större summa kan du bli stödmedlem i Föreningen för Surrogatmödraskap.
Som stödmedlem får du regelbunden information om föreningen men har inte full tillgång till alla funktioner på hemsidan.
Du stödjer föreningens arbete med att altruistiskt surrogatmödraskap ska bli relgerat och tillåtet i Sverige.

SEK279

Fullt Medlemskap
För 279kr/år så blir du fullvärdig medlem i Föreningen för Surrogatmödraskap.
Som medlem har du full tillgång till all information på hemsidan samt vårt stödforum för medlemmar där du kan knyta kontakter med andra medlemmar och få svar på de flesta frågor.
Du stödjer föreningens arbete med att sprida information och arbeta för att altruistiskt surrogatmödraskap ska bli tillåtet i Sverige. 
Snabba Fakta
0
Antal barn i Sverige som fötts via Surrogatmödraskap
0
Antal barn som fötts hittills via Surrogatmödraskap enbart i USA
1
Antal länder som idag reglerar och tillåter altruistiskt Surrogatmödraskap
Det är dags att reglera och tillåta altruistiskt Surrogatmödrap även i Sverige

 

“Ofrivillig barnlöshet är inget lyxproblem,
det är en sjukdom som drabbar 10% av befolkningn.”

RFSU 2016

“The minute your thinking of giving up,
think of the reason why you held on so long.”

Okänd författare

Explorer
TOP