Tammuz Nordic håller seminarium i Malmö den 18 februari 2017

Tammuz Nordic håller seminarium i Malmö, den 18 februari 2017, för ofrivilligt barnlösa par och ensamstående som vill veta mer om surrogatprocessen i Ukraina och i USA.

Tammuz som är en marknadsledande förmedling för surrogat och äggdonation i världen med mer än 700 barn som föds genom innovativa tekniker på kliniker runt om i världen sedan 2008. Tammuz Nordic med huvudkontor i Stockholm, möjliggör fertilitet och surrogatmödraskap genom att erbjuda professionella och kostnadseffektiva lösningar. Vi erbjuder dessa tjänster till alla ofrivilligt barnlösa oavsett sexualitet eller civilstånd. Tammuz arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade i processen.

För anmälan till seminariet: https://seminarium-stockholm.confetti.events

För övrig information eller frågor var god maila info@nordicsurrogacy.se

 

TV4 vill intervjua par som fått barn via surrogat

Föreningen har blivit kontaktad av journalisten Annelie Adqvist på TV4:

”Jag ska göra ett tv-inslag om att surrogat har blivit ett vanligare alternativ som lösning till ofrivillig barnlöshet.
Har tidigare gjort inslag om att antalet adoptioner minskat och om att IVF-behandlingarna blivit allt fler men att sjukvården lyckats få ner antalet tvillinggraviditeter markant.
Jag skulle gärna vilja träffa någon som har fått barn via surrogat. En filmad intervju och lite bilder. Varför valde ni detta alternativet? Hur var det? Fördelar/nackdelar?”

Är ni intresserade av att bli intervjuvad och hjälpa till att sprida kunskap kring vår fråga, kontakta Annelie: annelie.adqvist@tv4.se

Förslag om surrogatmödraskap i riksdagen

Under hösten har Sveriges riksdagsledamöter haft möjligheten att lägga fram förslag till förändringar av lagstiftningen genom att skriva motioner. Under våren kommer dessa motioner diskuteras i riksdagens utskott för att sedan röstas om. Sex av dessa motioner handlar helt eller delvis om surrogatmödraskap. Fem är skrivna av moderater och en av liberaler, vilken också är undertecknad av partiordföranden Jan Björklund.

Samtliga motioner argrumenterar för att möjliggöra altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige, men också tillse att processen för de barn som fötts av surrogatmamma i utlandet och kommer hem till Sverige blir så trygg och transparent som möjligt.

Samtliga motioner finns att ta del av på Riksdagens hemsida, klicka på länken.

Tammuz Nordic håller seminarium i Stockholm den 21 januari 2017

Tammuz Nordic håller seminarium i Stockholm 21 januari 2017 för ofrivilligt barnlösa par och ensamstående som vill veta mer om surrogatprocessen i Ukraina och i USA.

Tammuz som är en marknadsledande förmedling för surrogat och äggdonation i världen med mer än 700 barn som föds genom innovativa tekniker på kliniker runt om i världen sedan 2008. Tammuz Nordic med huvudkontor i Stockholm, möjliggör fertilitet och surrogatmödraskap genom att erbjuda professionella och kostnadseffektiva lösningar. Vi erbjuder dessa tjänster till alla ofrivilligt barnlösa oavsett sexualitet eller civilstånd. Tammuz arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade i processen.

För anmälan till seminariet: https://seminarium-stockholm.confetti.events

För övrig information eller frågor var god maila info@nordicsurrogacy.se

SVT söker folk till ny serie

SVT arbetar med en ny SVT-serie ”I dag om ett år” där de kommer att följa människor, under 2017, som har bestämt sig för att förändra sitt liv, uppnå något eller på något sätt förverkliga en dröm.

Det är ITV Studios Nordic som producerar serien och söker nu folk om vill dela med sig av sin resa på tv och samtidigt inspirera andra. Bland annat söker de personer som vill skaffa barn med hjälp av surrogat och även kvinnor som vill bli surrogatmammor.

Det kommer att vara ett inspirerande och engagerade program som spelas in i två delar. Del ett spelas in i en studio i januari 2017 där man kommer att få berätta om målet man har satt upp och varför man har valt just det. Del två spelas in i samma studio i januari 2018 där man kommer att få se hur det gick och inspelade klipp visas från året som gått.

Mer info om programmet: http://www.svt.se/idag-om-ett-ar/har-du-bestamt-dig-for-att-forandra-ditt-liv

Här söker man: https://www.shortaudition.com/I-dag-om-ett-ar

Om någon skulle vara intresserad och ha frågor kan de kontakta Isabella på ITV: isabella.winberg@itv.com

 

 

Tammuz Nordic håller seminarium den 3 december i Göteborg

Tammuz Nordic håller seminarium i Göteborg den 3 december för ofrivilligt barnlösa par och ensamstående som vill veta mer om surrogatprocessen i Ukraina och i USA. Seminariet hålls i samarbete med Napoleon Jurister som är specialiserade inom familjerätt och den juridik som krävs inom familjebildning med hjälp av surrogat utomlands.

Tammuz som är en marknadsledande förmedling för surrogat och äggdonation i världen med mer än 700 barn som föds genom innovativa tekniker på kliniker runt om i världen sedan 2008. Tammuz Nordic med huvudkontor i Stockholm, möjliggör fertilitet och surrogatmödraskap genom att erbjuda professionella och kostnadseffektiva lösningar. Vi erbjuder dessa tjänster till alla ofrivilligt barnlösa oavsett sexualitet eller civilstånd. Tammuz arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade i processen.

För anmälan till seminariet: https://seminarie-gteborg-tammuznorden.confetti.events

För övrig information eller frågor var god maila info@nordicsurrogacy.se

Forskningsprojekt om olika perspektiv på utvecklingen av livmodertransplantation

Vi fick ett mail från Lisa som vill komma i kontakt med personer som har någon anknytning till livmoderstransplantationer.

Jag heter Lisa Guntram och arbetar som forskare vid Linköpings universitet. I min forskning intresserar jag mig för individers berättelser om sin kropp, sina erfarenheter av vården och sina relationer – exempelvis genom att studera kvinnors erfarenheter av medfödd avsaknad av livmoder och vagina och transplantationer mellan föräldrar och barn. Nu bedriver jag ett forskningsprojekt som undersöker olika aktörers syn på utvecklingen av livmodertransplantationer. Projektets syfte är bland annat att undersöka hur olika aktörer resonerar kring risker, tankar kring släkt- eller vänskapsband, och den vikt som fästs vid att själv bära ett barn. Sådan kunskap kan bidra till djupare kunskap om hur vi ser på behov och till att utveckla vård och stöd inom området.

Det senaste året intervjuat den medicinska personal som arbetar med transplantationerna. För att också få ta del av patientperspektivet försöker jag nu komma i kontakt med kvinnor som på något sätt har anknytning till transplantationsförsöken. Det vill säga exempelvis kvinnor som har undersökt möjligheterna att delta i en transplantation som mottagare eller donator (och som skulle vilja eller inte skulle vilja genomgå behandlingen) eller kvinnor som på grund av avsaknad av eller på grund av en icke fungerande livmoder skulle kunna vara aktuell för en transplantation (men som inte har undersökt möjligheterna att delta). Vill du veta mer om vad det innebär att vara med in en intervju så hittar du mer information här:

För dig som övervägt möjligheterna att delta i en livmodertransplantation (som donator eller mottagare):

https://beta.liu.se/-/media/2016/10/28/12/56/f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%B6verv%C3%A4gt%20att%20delta%20i%20en%20livmodertransplantation%20som%20donator%20eller%20mottagare.ashx

För kvinnor utan livmoder (som kanske inte aktivt övervägt deltagande men som skulle kunna vara aktuella för transplantation):
https://beta.liu.se/-/media/2016/10/28/12/56/f%C3%B6r%20kvinnor%20utan%20livmoder.ashx

Mer om projektet, om mig och om min tidigare forskning om kvinnors erfarenhet av medfödd avsaknad av livmoder och vagina och föräldrars erfarenheter av att donera en njure hittar du på:

www.lisaguntram.com

https://beta.liu.se/forskningsverksamheter/en-livsviktig-gava

https://beta.liu.se/employees/lisgu49

Projektets blogg finns på
http://blog.liu.se/lisaguntram/

Med vänlig hälsning

Lisa Guntram