FORGOT YOUR DETAILS?

Seminarium i Riksdagen

I veckan deltog föreningen i ett seminarium om altruistiskt värdgraviditet i Riksdagen. Seminariumet hade många besökare och fokuserade på kunskap. Två berättelser presenterades också om två kvinnor som på helt altruistisk basis hjälp sina syskon att bli föräldrar. Inbjudande partier var Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. Helena Kopp-Kallner, gynekolog vid Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska

Modernare regler om föräldraskap

Regeringen presenterade i dag en rad förslag i syfte att förenkla och modernisera vägen till föräldraskap. En av de punkter som har föreslagits är bland annat: Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Här är utlåtandet i sin helhet: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/modernare-regler-om-assisterad-befruktning-och-foraldraskap/ Fortfarande finns mer att
Sverige Kvinnolobby och Kvinnliga Läkares Förening har i flera artiklar spridit påståenden om att altruistiskt surrogatmödraskap ej skulle fungera. Senast nu i Sydsvenska dagbladet. Man påstår även att altruistiskt surrogatmödraskap skulle leda till kommersiellt surrogatmödraskap. Det finns dock inte något stöd för dessa typer av påståenden. I massmedia har en mängd uppgifter cirkulerat kring att
American Society for Reproductive Medicine(ASRM) är en av världens största och främsta organisationer för gynekologer och förlossningsläkare med medlemmar i över 50 olika länder världen över. Organisationen har sitt säte i USA där också Surrogatmödraskap funnits i flera delstater sedan drygt 30 år tillbaka. I dagsläget föds nästan 2000 barn/år i USA genom surrogatmödraskap enl
I England publicerades nyligen en studie där man följt upp kvinnor som tidigare varit surrogatmödrar. Studier med långtidsuppföljning av hur de kvinnor som varit surrogatmödrar mår är få men mycket viktiga som faktaunderlag. I denna studie hade samtliga kvinnor varit surrogatmödrar 10 år tidigare och man kunde inte hitta några negativa psykologiska konsekvenser av att vara surrogatmamma.

Psykologiska studier av surrogatmödrar

Kvinnor som är surrogatmödrar är mer frispråkiga, modigare och mer tävlingsinriktade jämfört med normalbefolkningen. Samtidigt har de en lägre nivå av ångest och stress och upplevde mindre frustration och var mer tillfreds med sina liv. Detta visas i en studie där personlighetstester från surrogatmödrar jämförts med andra kvinnor. Läs en sammanfattning av studien som publicerades 2012. Länk till artikeln som du kan läsa gratis finns i inlägget.
Ett forskarlag från Cambridge University i England har följt en grupp familjer där barnen har fötts genom surrogatmödraskap. 42 familjer deltog i studien och man har följt familjerna under en 10års period. Studien som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Human Reproduction i Juli 2012 har haft fokus på kontakten mellan familjen och surrogatmamman. Slutsatsen i
Nederländerna har haft ett program för Surrogatmödraskap under många år. I en studie publicerad 2010 i den vetenskapliga tidsskriften Human Reproduction har man tittat tillbaka på de erfarenheter man haft av programmet under året 1997 till 2004.Resultatet visar på mycket goda erfarenheter och det visade inte på några psykologiskt negativa effekter för någon av de parter som varit med i Surrogatprocessen. De kvinnor som varit surrogatmamma var nöjda med sina val och ingen ångrade att de ställt upp.

Surrogatmödraskap i NyaZealand

Surrogatmödraskap är sedan flera år tillbaka lagligt i Nya Zealand. Dock får endast sk altruistiskt surrogatmödraskap användas. Samtliga fall granskas och måste godkännas innan ett försök med surrogatmödraskap får genomföras. Det barnlösa paret och kvinnan som vill agera surrogatmamma måste söka tillstånd och landet har satt upp etiska riktlinjer och krav som måste uppfyllas för
Ett forskarlag från bl.a. Cambridge University i England har följt en grupp familjer där barnen fötts via surrogatmödraskap samt med hjälp av äggdonation. Familjerna har jämförts med 67 familjer där barnen fötts på ”naturlig” väg. Målet har varit att undersöka om det innebär några negativa konsekvenser för barn och de familjer där barnen kommit till
I den vetenskapliga tidsskriften Journal of Social Issues, gör forskarna Ciccarelli och Beckman en genomgång av forskning kring de psykologiska aspekterna av Surrogatmödraskap.  Artikeln går igenom den forskning som fram tills 2005 var publicerad i ämnet och flera intressanta områden gås igenom. Bl.a. har flera studier tittat på vad det är för kvinnor som  ställer
Surrogatmödraskap var under flera år tillåtet i Finland och flera barnlösa par har fått hjälp av en surrogatmamma i Finland under dessa år. Forskningen från denna tid visar på goda erfarenheter av Surrogatmödraskap. Docenten och gynekologen Viveca Söderstöm Antilla har publicerat en intressant studie om de erfarenheter som funnits i Finland av Surrogatmödraskap. Metoden förbjöds

Surrogatmödraskap i Finland

Surrogatmödraskap var fram tills 2007 tillåtet i Finland. Nu har man återigen gjort en utredning och den Finska etikdelegation som granskat frågan (ETENE) rekommenderar att man återigen tillåter surrogatmödraskap i Finland. Forskaren och gynekologen Viveca Söderström Antilla har forskat kring de erfarenheter man haft av Surrogatmödraskap i Finland. Man har studerat hur de kvinnor som
I en studie publicerad i tidskriften Human Reproduction 2010 går två holländska forskare igenom den vetenskapliga litteraturen för att se hur erfarenheterna och forskningen ser ut för de barn som fötts med hjälp av olika metoder såsom provrörsbefruktning, äggdonation och surrogatmamma. Totalt hittade man 29 vetenskapliga studier där man studerat hur barn och föräldrar mår efter
CГіmo proceder en una primera citaciГіn de tener Г©xito? Ha llegado la hora el jornada sobre conocerse mГЎs a extremo: sobre forma personal. Posiblemente ambos estГ©is emocionados por tener un aproximaciГіn personal y no ha transpirado conseguir cambiar opiniones, sin embargo: cГіmo comportarse en la primera cita a ciegas? Lo mejor es mostrarse semejante desplazГЎndolo
Are payday loans Good Or Bad?a cash loan is a little loan that is short-term. What’s a cash advance? If you want one thing you simply head out and buy it, appropriate? Think about if you want money? As it happens, you can purchase cash in what is known as a cash advance. a cash
You have to include some general information about yourself such as your username, regular name, gender, age, race, height, weight, current location, and what you’re looking for on the website when it comes to your profile. In addition, according to simply how much you’d like to expose to many other users on the internet site,
Escaping the Cash Advance Debt Pattern Scores of Texans sign up for pay day loans per 12 months. Consequently, countless people be inadvertently caught within an endless cash advance period. Pay day loans are specially hard to escape when it comes to individuals that are numerous reside paycheck-to-paycheck. should you ever wondered ways to get
Just how can susceptible young adults be protected through the dangers of internet dating? On line safety consultant Youthworks Cybersurvey, research on vulnerable CYP on the web. Granted for Anti-Bullying/Equality work. Author, CPD trainer. As increasing numbers of young adults try social media marketing and online apps to make intimate relationships, expert Adrienne Katz describes
157==з-шнкЗ 4 Ж.ЬИ исч Cash loan in Ever wished to get a loan that is small going to one other end for the Phoenix? Ever desired to obtain a tiny loan without going to one other end regarding the Phoenix? Without crowds, anxiety, all of the trouble? We wanted that too. That’s why we created
Let me make it clear on how to set a Wi-Fi Mesh Network up Spotty Wi-Fi in a few regions of you house? A mesh community system may bring connectivity that is seamless every part. Here is what you must know to choose the right system and install it for optimized performance. Given that they
As mentioned previous, many relate solely to positioning, tiredness, and power to maintain stimulation or arousal. While one 52-year old Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) patient’s intimate partners must certanly be mindful of their circuitry and agreeable to a absence of spontaneity, he and their lovers would not find these issues particularly restricting. Now, but, he
Without a doubt about just how to place Fake online dating sites Profiles Internet dating can be a place that is great fulfill brand new individuals from all over the globe, but it is additionally good place to satisfy folks who are pretending to be other individuals. Not totally all people who have fake pages
be2 review: Find all you have to understand right right here Since Be2 was released in 2004, over 12 million individuals global have accompanied the internet Dating solution Be2. Currently, around 20,000 daters register on the webpage every with the objective to find their soul mate day. Despite the fact that some individuals might state
TOP