FORGOT YOUR DETAILS?

 

 

Information och stöd vid ofrivillig barnlöshet

Vi arbetar för att altruistiskt Surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige samt stöd till de familjer som redan bildats och de som nyligen påbörjat sin resa.

Föreningen För Surrogatmödraskap

Vi är en ideell förening som arbetar för att altruistiskt surrogatmödraskap ska regleras och tillåtas i Sverige.  

Vi deltar i debatten och arbetar med informationsspridning samt stöd till barnlösa par vars möjlighet till familj är begränsad.

Medlemsforum

Vi har ett aktivt medlemsforum där våra medlemmar, både de som blivit föräldrar genom surrogatmödraskap, barnlösa par och andra intresserade i frågan kan dela med sig av sina erfarenheter. Här finns möjlighet att få stöd och svar på sina frågor.

Forskning

Vi har en aktiv bevakning av den forskning som gör av Surrogatmödraskap runt om i världen och vi presenterar korta sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, alltid med referenser. 

Debatt

Vi deltar aktivt i debatten kring Surrogatmödraskap. Som i alla frågor som väcker starka känslor så förekommer det också en mängd felaktiga påståenden och myter. Det blir därför extra viktigt att bemöta och kritiskt granska de påståenden som görs. 

Nyheter
Bli medlem och stöd föreningen
Ansök om medlemskap på Föreningens hemsida på Facebook: Föreningen för surrogatmödraskap.
Föreningens röst blir mycket starkare utåt ju fler medlemmar vi har, tack för ert stöd, det betyder mycket.
Är du registrerad sedan tidigare via surrogat.nu, anmäl dig via FB-sidan också.
 
Föreningen har en frivillig medlemsavgift på valfri summa, rekommenderad nivå är 279kr/år.
Stöd gärna vårt arbete genom att betala den frivilliga medlemsavgiften eller donera en valfri summa: 
Swish nummer: 123 615 86 79

Bankgiro: 741-8346

Medlen används bl.a. till att anordna medlemsträffar och seminarier. 

Snabba Fakta
Antal barn i Sverige som fötts via Surrogatmödraskap
Antal barn som fötts hittills via Surrogatmödraskap enbart i USA
Antal länder som idag reglerar och tillåter altruistiskt Surrogatmödraskap
Det är dags att reglera och tillåta altruistiskt Surrogatmödrap även i Sverige

 

“Ofrivillig barnlöshet är inget lyxproblem,
det är en sjukdom som drabbar 10% av befolkningn.”

RFSU 2016

“The minute your thinking of giving up,
think of the reason why you held on so long.”

Okänd författare

Explorer
TOP