Instruktioner till eget remissvar – SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap

Vi är många som under våren engagerat oss i frågan om att göra altruistiskt surrogatmödraskap möjligt i Sverige. Den statliga utredningens negativa besked blev den tändande gnistan. Just nu är utredningen på remiss. Vi i nystartade Föreningen för surrogatmödraskap har sett till att få bli officiell remissinstans. Vem som helst är dock välkommen att lämna in synpunkter på utredningen. Det är högst relevant denna gång. Berättelser från de individer frågan faktiskt handlar om, tilltänkta föräldrar och surrogatmammor, lyser tyvärr i mångt och mycket med sin frånvaro i denna utredning.

Länk till hela utredningen: ”SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap”. Avsnittet av surrogatmödraskap återfinns på sidorna 359-568. En sammanfattning av utredningens slutsatser finns på sidan 21-39.

Vill du göra din röst hörd – skicka in ditt remissvar till justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se senast den 23 juni. Skriv förslagsvis ”Remissvar SOU 2016.11” i ämnesraden. Det är inte svårare än så. Remissvaret kommer sedan bli en del av den sammanställning som görs av alla remisser justitiedepartementet får in. Alla remissvar omfattas av offentlighetsprincipen.

Nedan finner du några inspirationspunkter för ett remissvar, argument. Se det just som inspiration. Det centrala är att så många argument och berättelser som möjligt blir hörda. Vill du bidra med ett utförligare remissvar kan du ta del av Regeringens ”Svara på en remiss – hur och varför”, på regeringens hemsida.

Förslag på remissvar SOU 2016 Olika vägar till föräldraskap (offentlig)

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss i Föreningen för surrogatmödraskap, foreningenforsurrogatmodraskap@gmail.com

 

 

Föreningens syn på oseriösa kliniker

Under SVT:s granskning om Surrogatmödraskap framkommer det i ett fall oroande uppgifter från en klinik i Georgien. SVT skriver i artikeln att FN:s rapportör Maud de Boer-Buquicchio granskat några av de kontrakt från en byrå i Georgien som utför surrogatarrangemang. Det har då framkommit uppgifter som tex. att surrogatmammorna inte får se barnet efter födseln, men även att det funnits fall där surrogatmamman ej fått någon ekonomisk kompensation.

Vi i Föreningen för surrogatmödraskap tar starkt avstånd från den här typen av kliniker som inte tar sitt fulla ansvar för varken surrogatmammorna eller barnen som föds. Föreningen för surrogatmoderskap har dels personlig erfarenhet samt kontakt med ett flertal barnlösa par som blivit föräldrar genom surrogatmödraskap i Georgien. De kliniker som då använts av Svenska par i Georgien har varit större och välkända kliniker som arbetat på ett professionellt sätt för alla inblandade parter. Kliniken som tas upp i programmet är därför helt okänd både för oss och de par vi kommit i kontakt med.

Ofrivillig barnlöshet är en stark drivkraft. Otydliga lagar och regler ger spelrum åt oseriösa aktörer som utnyttjar både ofrivilligt barnlösas barnlängtan samt de som vill hjälpa till.
Detta är dock inget unikt för just surrogatmödraskap. Vi har tidigare sett liknande fall, innan 2002 då äggdonationer blev lagligt i Sverige. Par tvingades då åka utomlands för att få donerade ägg och det finns flera skandaler även inom äggdonationsindustrin bl.a. från Rumänien där unga kvinnor upprepade gånger fått sälja sina ägg mer eller mindre under tvång, både till infertilitetsbehandling men även till forskning.

Uppgifterna från den oseriösa kliniken i Georgien är ett tydligt exempel på varför vi måste få till en reglering av surrogatmödraskap i Sverige. Detta för att säkerställa en transparent process där alla parter kan genomgå surrogatarrangemang under säkra former. Att det finns oseriösa kliniker som utnyttjar barnlösa par och Surrogatmödrar talar starkt för att vi bör tillåta det i Sverige. När människor tvingas utomlands för att bli föräldrar så ökar riskerna för alla inblandade parter samtidigt som insynen minskar, detta gäller oavsett om vi diskuterar äggdonation, embryodonation eller surrogatmödraskap.

Barnlösa par som idag har surrogatmödraskap som sista utväg till föräldraskap ställs idag oftast helt utan stöd från svensk sjukvård. Det gäller både i de fall då surrogatmödraskap sker i det dolda här i Sverige men även i de fall då barnlösa par åker utomlands för att bli föräldrar.

Allt fler länder har senaste åren reglerat och tillåtit altruistiskt surrogatmödraskap bl.a. vårt grannland Island. Det är nu dags att även Sverige tar ansvar i denna fråga och följer deras exempel.

SVT:s granskning av surrogatmödraskap

I veckan har SVT Skåne sänt nyhetsinslag gällande surrogatmödraskap. Hanna Skanne som är ledamot i vår förening är med i ett av inslagen.

http://www.svtplay.se/klipp/9086567/bianca-levde-i-manader-utan-vardnadshavare

http://www.svtplay.se/klipp/9091201/grafik-sa-fods-svenska-barn-med-surrogatmamma

http://www.svtplay.se/klipp/9155492/surrogatmamman-nana-fick-inte-sina-pengar

http://www.svtplay.se/klipp/9119131/surrogatmamman-jag-ar-valdigt-stolt

http://www.svtplay.se/klipp/9102821/surrogatmodraskap-sker-okontrollerat-i-sverige

Föreningen ger svar på tal i replik på debattinlägg i DN Debatt

Lördagen den 4 juni,  var det ett inlägg i DN Debatt där skribenterna menar att surrogat i utlandet ska förbjudas. Föreningen ger svar på tal i replik på inlägget som publicerades den 7 juni 2016.

Länk till inlägget: http://www.dn.se/debatt/repliker/barnlangtan-ar-inte-kriminellt/

Även generalsekreteraren och förbundsordföranden för RFSU har svarat med ett inlägg: http://www.dn.se/debatt/repliker/barnen-drabbas-av-ett-forbud-mot-surrogatmoderskap/

 

 

Tillgång till Forumet

Hej alla!

Som många redan vet så har Surrogat.nu inklusive Forumet, tagits över av föreningen för surrogatmödraskap. Därför vill vi förklara kort vad det innebär för dig som redan har tillgång till Forumet men även för er som önskar tillgång.

From sista augusti i år så kommer vi kräva fullständigt medlemskap i föreningen för de personer som vill ha tillgång till Forumet. Detta medlemskapet kostar 279 kr per år och då erbjuder vi fullt stöd i hela surrogatprocessen, vad det gäller val av klinker, råd till er som behöver hjälp av myndigheter och annan viktig info.

Önskar man inte tillgång till forumet och enbart vill stötta oss så blir man stödmedlem istället, läs mer om detta under menyvalet Medlem.

Vad går medlemsavgifterna till?
Vi är en ideell förening och alla (7 personer) i styrelsen är privatpersoner som brinner för att möjliggöra altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige. Så alla pengar som kommer in genom våra fantastiska medlemmar går till att sprida information i ämnet t.ex. genom att bjuda in forskare och andra personer med erfarenhet i ämnet, för att hålla i föreläsningar eller för att kunna dela ut informationsblad, medlemsvärvning etc.

Ni som redan har tillgång till surrogat.nu men inte är medlemmar ber vi:

Mejla ditt fullständigt namn och personnr till medlemskap@surrogat.nu, detta för att registrera dig som fullvärdig medlem. Du är dock anonym som medlem och vi kommer aldrig att ge ut dina personuppgifter till tredje part. I ditt svarsmejl får du betalningsuppgifter!

För dig som vill få tillgång till surrogat.nu:

Mejla ditt fullständigt namn och personnr till medlemskap@surrogat.nu, detta för att registrera dig som fullvärdig medlem. Du är dock anonym som medlem och vi kommer aldrig att ge ut dina personuppgifter till tredje part. I ditt svarsmejl får du betalningsuppgifter!

Vi hoppas på förståelse och fråga gärna om något är oklart!

Lycka till,

Vänligen styrelsen i Föreningen för Surrogatmödraskap

Tammuz surrogacy lanserarar sina tjänster i Norden

Surrogatförmedlingen Tammuz Surrogacy International lanserar nu sina tjänster på den nordiska marknaden genom att erbjuda ett nordiskt paket för ensamstående och par, oavsett sexuell läggning, att skaffa barn med hjälp av äggdonation och surrogat-moderskap.

Tammuz Norden kommer att introducera sina tjänster i samband med ett informations-möte i centrala Stockholm den 13 maj 2016 klockan 17.30, där man berättar om sin verksamhet och de tjänster man har att erbjuda.

Med anledning av en utökad efterfrågan från dem som av olika anledningar inte kan få barn på egen hand erbjuder Tammuz ett specialanpassat nordiskt paket där även den juridiska processen och alla kontakter med berörda myndigheter ingår.

– Processen i sin helhet kan vara lång och emotionellt påfrestande. I och med att vi nu kan erbjuda en helhetslösning kan de blivande föräldrarna fokusera just på att bli föräldrar, säger Staffan Sörenson på Tammuz Norden.

Tammuz vice VD, Roy Rosenblatt, förklarar vidare:

– Svårigheterna med att hitta en seriös och kompetent aktör gör att vi nu erbjuder våra tjänster till den nordiska marknaden. Det faktum att vi samarbetar med en svensk juristbyrå som är specialiserad på dessa frågor gör processen mycket enklare för dem som väljer att skaffa barn med hjälp av oss. Då alla kontakter med våra nordiska kunder kommer att ske med hjälp av svenska kontaktper-soner kommer processen underlättas avsevärt.

Tammuz arrangerar, med anledning av ovanstående, ett informationsmöte för dig som går i funderingar att skaffa barn via surrogat.

Anmälan till informationsmötet görs till norden@tammuz.com senast den 30 april 2016. Vänligen uppge namn, telefonnummer samt bostadsort i anmälan. Informationsmötet är kostnadsfritt. Besök gärna http://se.tammuz.com/ för mer information.

Tammuz är marknadsledande i att hjälpa barnlängtande par och ensamstående, oavsett sexuell läggning, med att uppfylla sina drömmar att bli föräldrar. Tammuz grundades 2008 och har sedan dess hjälpt mer än 500 barn till världen. De flesta blivande föräldrar som valt att jobba med oss har gjort det för att vi erbjuder hjälp med ägg via donation, surrogatmoder och IVF-klinik. Blivande föräldrar behöver alltså inte vända sig någon annanstans vilket förenklar den annars mycket omständiga processen att få barn genom surrogat. De juridiska tjänsterna tillhandahålls av Napoleon jurister AB, som har hjälpt mer än 150 föräldrar med bland annat adoption, faderskaps- och vårdnadsfrågor.

Vill ni vara med och påverka?

Du kan vara med och påverka på olika sätt, genom medlemskap, styrelsejobb, talesperson eller ekonomiskt bidrag.

Stödmedlemskap; 25 kr/år (frivillig summa men minimum 25 kr)
Fullvärdigt medlemskap; 279 kr/år (för dig som är i processen & behöver stöttning och information eller bara vill veta mer)
Talesperson; vill du vara en kontaktperson mot media, det kan vara i just ditt län eller generellt. Du har en egen historia kring ofrivillig barnlöshet, du har varit surrogatmamma, vill ställa upp som surrogatmamma eller känner att du vill föra vår talan.
Styrelsejobb; du vill engagera dig med styrelsejobb
Ekonomiskt bidrag; du som privatperson, organisation/förening/företag vill bidra ekonomiskt för att hjälpa oss att driva denna fråga.

Vi har ännu inte hunnit öppna ett bankkonto etc. då föreningen är så ny men inom kort är det ordnat. Tills vidare kan du maila namn, mobilnummer och mejladress samt vad för typ av påverkansroll du vill vara till medlemskap@surrogat.nu så kontaktar vi dig.
Observera att du kan vara anonym i ditt medlemskap, säg till så ordnar vi detta.

Vi är en ideell förening och alla medlemsavgifter och bidrag kommer att gå till att t.ex. bjuda in forskare/politiker/privatpersoner med erfarenhet inom ämnet för att stötta oss i ett ja till surrogat.

Vi har redan ett samarbete med flertalet forskare i England som gärna vill komma hit och föreläsa om de positiva effekterna av altruistiskt surrogatmödraskap (som ju funnits i England & USA i över 30 år). Detta är inte möjligt att göra, om vi inte har pengar i föreningen.

Utredningen som offentliggjordes den 24 feb pekar alltså åt nej-hållet men inget beslut är taget ännu. Detta ska vi utnyttja och vi har därför ett stort fokus på att skriva debattartiklar, vara med i radio/media för att göra vår röst hörd!
Gör vi inget så kommer beslutet definitivt bli negativt och det kommer ta ett decennium innan frågan tas upp igen.

Fundera gärna också på följande:
Vem mer känner du som vill bli medlem? Kan du tänka dig att dela med dig av din berättelse till en journalist, för att göra frågan mänsklig och konkret?
Vi anser att det är av största vikt att kvinnor vågar gå ut med sin historia, speciellt de kvinnor som inte kan få barn och de kvinnor som varit eller vill vara surrogatmamma.
Hittills har det varit flest homosexuella som vågat gå ut med sina historier men vi måste visa att ofrivillig barnlöshet är ett stort problem och många kvinnor är också för ett JA!

Tack för ert stöd! Det betyder så mycket!

Styrelsen