Tammuz Nordic håller seminarium i Stockholm den 21 januari 2017

Tammuz Nordic håller seminarium i Stockholm 21 januari 2017 för ofrivilligt barnlösa par och ensamstående som vill veta mer om surrogatprocessen i Ukraina och i USA.

Tammuz som är en marknadsledande förmedling för surrogat och äggdonation i världen med mer än 700 barn som föds genom innovativa tekniker på kliniker runt om i världen sedan 2008. Tammuz Nordic med huvudkontor i Stockholm, möjliggör fertilitet och surrogatmödraskap genom att erbjuda professionella och kostnadseffektiva lösningar. Vi erbjuder dessa tjänster till alla ofrivilligt barnlösa oavsett sexualitet eller civilstånd. Tammuz arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade i processen.

För anmälan till seminariet: https://seminarium-stockholm.confetti.events

För övrig information eller frågor var god maila info@nordicsurrogacy.se

SVT söker folk till ny serie

SVT arbetar med en ny SVT-serie ”I dag om ett år” där de kommer att följa människor, under 2017, som har bestämt sig för att förändra sitt liv, uppnå något eller på något sätt förverkliga en dröm.

Det är ITV Studios Nordic som producerar serien och söker nu folk om vill dela med sig av sin resa på tv och samtidigt inspirera andra. Bland annat söker de personer som vill skaffa barn med hjälp av surrogat och även kvinnor som vill bli surrogatmammor.

Det kommer att vara ett inspirerande och engagerade program som spelas in i två delar. Del ett spelas in i en studio i januari 2017 där man kommer att få berätta om målet man har satt upp och varför man har valt just det. Del två spelas in i samma studio i januari 2018 där man kommer att få se hur det gick och inspelade klipp visas från året som gått.

Mer info om programmet: http://www.svt.se/idag-om-ett-ar/har-du-bestamt-dig-for-att-forandra-ditt-liv

Här söker man: https://www.shortaudition.com/I-dag-om-ett-ar

Om någon skulle vara intresserad och ha frågor kan de kontakta Isabella på ITV: isabella.winberg@itv.com

 

 

Tammuz Nordic håller seminarium den 3 december i Göteborg

Tammuz Nordic håller seminarium i Göteborg den 3 december för ofrivilligt barnlösa par och ensamstående som vill veta mer om surrogatprocessen i Ukraina och i USA. Seminariet hålls i samarbete med Napoleon Jurister som är specialiserade inom familjerätt och den juridik som krävs inom familjebildning med hjälp av surrogat utomlands.

Tammuz som är en marknadsledande förmedling för surrogat och äggdonation i världen med mer än 700 barn som föds genom innovativa tekniker på kliniker runt om i världen sedan 2008. Tammuz Nordic med huvudkontor i Stockholm, möjliggör fertilitet och surrogatmödraskap genom att erbjuda professionella och kostnadseffektiva lösningar. Vi erbjuder dessa tjänster till alla ofrivilligt barnlösa oavsett sexualitet eller civilstånd. Tammuz arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade i processen.

För anmälan till seminariet: https://seminarie-gteborg-tammuznorden.confetti.events

För övrig information eller frågor var god maila info@nordicsurrogacy.se

Forskningsprojekt om olika perspektiv på utvecklingen av livmodertransplantation

Vi fick ett mail från Lisa som vill komma i kontakt med personer som har någon anknytning till livmoderstransplantationer.

Jag heter Lisa Guntram och arbetar som forskare vid Linköpings universitet. I min forskning intresserar jag mig för individers berättelser om sin kropp, sina erfarenheter av vården och sina relationer – exempelvis genom att studera kvinnors erfarenheter av medfödd avsaknad av livmoder och vagina och transplantationer mellan föräldrar och barn. Nu bedriver jag ett forskningsprojekt som undersöker olika aktörers syn på utvecklingen av livmodertransplantationer. Projektets syfte är bland annat att undersöka hur olika aktörer resonerar kring risker, tankar kring släkt- eller vänskapsband, och den vikt som fästs vid att själv bära ett barn. Sådan kunskap kan bidra till djupare kunskap om hur vi ser på behov och till att utveckla vård och stöd inom området.

Det senaste året intervjuat den medicinska personal som arbetar med transplantationerna. För att också få ta del av patientperspektivet försöker jag nu komma i kontakt med kvinnor som på något sätt har anknytning till transplantationsförsöken. Det vill säga exempelvis kvinnor som har undersökt möjligheterna att delta i en transplantation som mottagare eller donator (och som skulle vilja eller inte skulle vilja genomgå behandlingen) eller kvinnor som på grund av avsaknad av eller på grund av en icke fungerande livmoder skulle kunna vara aktuell för en transplantation (men som inte har undersökt möjligheterna att delta). Vill du veta mer om vad det innebär att vara med in en intervju så hittar du mer information här:

För dig som övervägt möjligheterna att delta i en livmodertransplantation (som donator eller mottagare):

https://beta.liu.se/-/media/2016/10/28/12/56/f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%B6verv%C3%A4gt%20att%20delta%20i%20en%20livmodertransplantation%20som%20donator%20eller%20mottagare.ashx

För kvinnor utan livmoder (som kanske inte aktivt övervägt deltagande men som skulle kunna vara aktuella för transplantation):
https://beta.liu.se/-/media/2016/10/28/12/56/f%C3%B6r%20kvinnor%20utan%20livmoder.ashx

Mer om projektet, om mig och om min tidigare forskning om kvinnors erfarenhet av medfödd avsaknad av livmoder och vagina och föräldrars erfarenheter av att donera en njure hittar du på:

www.lisaguntram.com

https://beta.liu.se/forskningsverksamheter/en-livsviktig-gava

https://beta.liu.se/employees/lisgu49

Projektets blogg finns på
http://blog.liu.se/lisaguntram/

Med vänlig hälsning

Lisa Guntram

Instruktioner till eget remissvar – SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap

Vi är många som under våren engagerat oss i frågan om att göra altruistiskt surrogatmödraskap möjligt i Sverige. Den statliga utredningens negativa besked blev den tändande gnistan. Just nu är utredningen på remiss. Vi i nystartade Föreningen för surrogatmödraskap har sett till att få bli officiell remissinstans. Vem som helst är dock välkommen att lämna in synpunkter på utredningen. Det är högst relevant denna gång. Berättelser från de individer frågan faktiskt handlar om, tilltänkta föräldrar och surrogatmammor, lyser tyvärr i mångt och mycket med sin frånvaro i denna utredning.

Länk till hela utredningen: ”SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap”. Avsnittet av surrogatmödraskap återfinns på sidorna 359-568. En sammanfattning av utredningens slutsatser finns på sidan 21-39.

Vill du göra din röst hörd – skicka in ditt remissvar till justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se senast den 23 juni. Skriv förslagsvis ”Remissvar SOU 2016.11” i ämnesraden. Det är inte svårare än så. Remissvaret kommer sedan bli en del av den sammanställning som görs av alla remisser justitiedepartementet får in. Alla remissvar omfattas av offentlighetsprincipen.

Nedan finner du några inspirationspunkter för ett remissvar, argument. Se det just som inspiration. Det centrala är att så många argument och berättelser som möjligt blir hörda. Vill du bidra med ett utförligare remissvar kan du ta del av Regeringens ”Svara på en remiss – hur och varför”, på regeringens hemsida.

Förslag på remissvar SOU 2016 Olika vägar till föräldraskap (offentlig)

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss i Föreningen för surrogatmödraskap, foreningenforsurrogatmodraskap@gmail.com

 

 

Föreningens syn på oseriösa kliniker

Under SVT:s granskning om Surrogatmödraskap framkommer det i ett fall oroande uppgifter från en klinik i Georgien. SVT skriver i artikeln att FN:s rapportör Maud de Boer-Buquicchio granskat några av de kontrakt från en byrå i Georgien som utför surrogatarrangemang. Det har då framkommit uppgifter som tex. att surrogatmammorna inte får se barnet efter födseln, men även att det funnits fall där surrogatmamman ej fått någon ekonomisk kompensation.

Vi i Föreningen för surrogatmödraskap tar starkt avstånd från den här typen av kliniker som inte tar sitt fulla ansvar för varken surrogatmammorna eller barnen som föds. Föreningen för surrogatmoderskap har dels personlig erfarenhet samt kontakt med ett flertal barnlösa par som blivit föräldrar genom surrogatmödraskap i Georgien. De kliniker som då använts av Svenska par i Georgien har varit större och välkända kliniker som arbetat på ett professionellt sätt för alla inblandade parter. Kliniken som tas upp i programmet är därför helt okänd både för oss och de par vi kommit i kontakt med.

Ofrivillig barnlöshet är en stark drivkraft. Otydliga lagar och regler ger spelrum åt oseriösa aktörer som utnyttjar både ofrivilligt barnlösas barnlängtan samt de som vill hjälpa till.
Detta är dock inget unikt för just surrogatmödraskap. Vi har tidigare sett liknande fall, innan 2002 då äggdonationer blev lagligt i Sverige. Par tvingades då åka utomlands för att få donerade ägg och det finns flera skandaler även inom äggdonationsindustrin bl.a. från Rumänien där unga kvinnor upprepade gånger fått sälja sina ägg mer eller mindre under tvång, både till infertilitetsbehandling men även till forskning.

Uppgifterna från den oseriösa kliniken i Georgien är ett tydligt exempel på varför vi måste få till en reglering av surrogatmödraskap i Sverige. Detta för att säkerställa en transparent process där alla parter kan genomgå surrogatarrangemang under säkra former. Att det finns oseriösa kliniker som utnyttjar barnlösa par och Surrogatmödrar talar starkt för att vi bör tillåta det i Sverige. När människor tvingas utomlands för att bli föräldrar så ökar riskerna för alla inblandade parter samtidigt som insynen minskar, detta gäller oavsett om vi diskuterar äggdonation, embryodonation eller surrogatmödraskap.

Barnlösa par som idag har surrogatmödraskap som sista utväg till föräldraskap ställs idag oftast helt utan stöd från svensk sjukvård. Det gäller både i de fall då surrogatmödraskap sker i det dolda här i Sverige men även i de fall då barnlösa par åker utomlands för att bli föräldrar.

Allt fler länder har senaste åren reglerat och tillåtit altruistiskt surrogatmödraskap bl.a. vårt grannland Island. Det är nu dags att även Sverige tar ansvar i denna fråga och följer deras exempel.

SVT:s granskning av surrogatmödraskap

I veckan har SVT Skåne sänt nyhetsinslag gällande surrogatmödraskap. Hanna Skanne som är ledamot i vår förening är med i ett av inslagen.

http://www.svtplay.se/klipp/9086567/bianca-levde-i-manader-utan-vardnadshavare

http://www.svtplay.se/klipp/9091201/grafik-sa-fods-svenska-barn-med-surrogatmamma

http://www.svtplay.se/klipp/9155492/surrogatmamman-nana-fick-inte-sina-pengar

http://www.svtplay.se/klipp/9119131/surrogatmamman-jag-ar-valdigt-stolt

http://www.svtplay.se/klipp/9102821/surrogatmodraskap-sker-okontrollerat-i-sverige