surrogat.nu
Föreningen för surrogatmödraskap är en ideell sammanslutning som arbetar med att sprida information om surrogatmödraskap som en väg till föräldraskap. Vi har som mål att skingra myterna som omger ämnet, påverka opinion och politiker samt verka för införandet av ett reglerat surrogatmödraprogram i Sverige. Det senare i samma linje som det finns ett organiserat spermadonationsprogram.

Stöd oss, medlemskap:
Stöd gärna vår verksamhet genom att bli betalande medlem eller du/ni kanske vill ge ett bidrag för att hjälpa oss driva frågan. Vi är en ideell förening och alla medlemsavgifter och bidrag kommer att gå till att t.ex. bjuda in forskare/politiker/privatpersoner med erfarenhet inom ämnet för att stötta oss i ett ja till surrogat.

Stödmedlemskap; 25 kr/år (frivillig summa men minimum 25 kr)
Fullvärdigt medlemskap; 279 kr/år (för dig som är i processen & behöver stöttning och information eller bara vill veta mer)
Ekonomiskt bidrag; du som privatperson, organisation/förening/företag som vill bidra ekonomiskt för att hjälpa oss att driva denna fråga.

Maila dina personuppgifter (för- & efternamn, personnummer, mobilnummer, mailadress samt vilken typ av medlemskap eller om det är bidrag) till medlemskap@surrogat.nu, sedan betalar du in ditt medlemskap eller bidrag till vårt konto eller via swish.

När du lämnar dina personuppgifter till oss behandlas de enligt personuppgiftslagen (PUL).  Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. I de fall vi använder 3:e parts produkter för att förbättra våra tjänster till dig så reglerar vi detta i avtal med leverantören för att säkerställa att dina uppgifter inte lämnas vidare för bearbetning av oberoende part. Och i det fall där vi avslutar 3:e parts tjänsten, säkerställer vi att dina uppgifter raderas från 3:e part.

Konto hos Swedbank: 8327-9, 964 125 866-1, uppge personnummer som referens på överföringen. Har du problem med överföringen så ta bort 9 i clearingnumret och sätt det framför kontonumret istället, d.v.s. 8327, 9964 125 866-1

Swisha till 123 615 86 79, uppge ditt personnummer som referens.