Sverige

Surrogatmödraskap i Sverige

Det är inte förbjudet att genomföra surrogatmödraskap i Sverige, däremot är det inte tillåtet för sjukvården att ställa upp med IVF behandlingar i samband med surrogatmödraskap. Trots detta finns det flera fall av Surrogatmödraskap i Sverige, oftast är det sk partiellt surrogatmödraskap via insemination. En svensk kvinna som varit surrogatmamma skriver själv på sin blog om sina upplevelser.

Den otydliga lagstiftningen och bristen på stöd inom vården gör att många svenska barnlösa par har sökt sig utomlands. De vanligaste länderna är USA och Indien, men även länder så som Ryssland och Ukraina har använts. Det är svårt att beräkna exakt hur många svenska barn som kommit till via denna metod med enligt Migrationsverket föds det ca 1 barn/vecka till Svenska barnlösa par utomlands. Därtill får man lägga till de svenska fallen med surrogatmödraskap samt många av de barn som föds i USA. Där får barnen Amerikanskt medborgarskap och de Svenska föräldrarna räknas som barnets vårdnadshavare direkt vilket gör att dessa fall inte alltid går via migrationsverket.

Ett annat problem i Sverige är hur myndigheter hanterar de barn som faktiskt föds via Surrogatmödraskap utomlands. Många av dessa barn ställs helt utan vårdnadshavare då de Svenska reglerna krockar med reglerna i de land barnet föds. I Indien räknas inte surrogatmamman som vårdnadshavare då hon inte har för avsikt att vara förälder till barnet och då hon inte har någon genetisk koppling till barnet. Det är istället barnets biologiska/genetiska föräldrar som räknas som vårdnadshavare. I Sverige räknas dock surrogatmamman som vårdnadshavare av barnet och resultatet kan bli att barnet helt står utan vårdnadshavare såvida inte Svenska myndigheter godkänner vårdnadsavtal. Hur Svenska myndigheter handlägger dessa ärenden skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Detta visas inte minst i en intervjustudie gjord 2011. Socialminister Göran Hägglund säger sig dock inte känna till några som helst problem för de barn som föds via surrogatmödraskap. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver han att man inte stött på några problem alls. Socialministern är också stark motståndare till att frågan ens ska utredas i Sverige.

There are also various reasons why cheap essay writer you may decide to engage the services of a writer.