Surrogatmödraskap i USA

Surrogatmödraskap är långt ifrån en ny metod. USA är det land man har längst erfarenhet av surrogatmödraskap. Metoden regleras på delstatsnivå och i flera delstater är även kommersiellt surrogatmödraskap tillåtet och i andra altruistiskt surrogatmödraskap tillåtet. Fler och fler delstater har nu gått mot att reglera och tillåta surrogatmödraskap och antalet barn som föds via surrogatmödraskap i USA har ökat kraftigt under de senaste åren. Mellan åren 1999-2013 genomfördes drygt 37.000 IVF försök i samband med just surrogatmödraskap och detta resulterade i över 18.400 födda barn endast under dessa år enligt siffror från CDC. Över 2000 barn föds varje år via surrogatmödraskap i USA och siffran har stigit kraftigt under de senaste åren.

American Society of Reproductive Medicine ( ASRM) som representerar de läkare som arbetar med ofrivillig barnlöshet i USA har ställt sig positiva till surrogatmödraskap baserat på de goda erfarenheter som funnits samt tagit fram detaljerade riktlinjer för hur man bör arbeta med surrogatmödraskap för att minimera risker.

I mars 2016 så ställde sig även American Collage of Obstetricians and Gynacologists (ACOG) även dom positiva till surrogatmödraskap när man publicerade ett uppdaterat uttalande i frågan. Man konstaterar att man bara känner till en handfull fall genom åren där det uppstått problem mellan surrogatmamman och de tilltänkta föräldrarna. En handfull fall på över 18400 födda barn och 37.000 IVF försök. ACOG är en av världens största organisationer för gynekologer och förlossningsläkare med över 57.000 medlemmar runt om i världen, det är också den organisation som har överlägset längst erfarenhet av surrogatmödraskap då detta praktiserats i USA i över 30 år.