FORGOT YOUR DETAILS?

Hjälp till att öka kunskapen

En länk till en organisation som försöker skapa fakta inom surrogatfrågan genom undersökningar best online casino och enkäter. Dra ditt strå till stacken genom att delta här: http://www.menhavingbabies.org/surveys/

Seminarie om surrogat

Nedan information om ett kommande seminarium. Surrogacy in the USA: A New Look at Ethical and Financial Choices Due to legal restrictions at home, Swedish and other European people who cannot have children naturally often turn to various surrogacy and egg donation arrangements abroad. However many have expressed concerns about both ethical and safety issues,

Surrogatmödraskap i Finland

Surrogatmödraskap var fram tills 2007 tillåtet i Finland. Nu har man återigen gjort en utredning och den Finska etikdelegation som granskat frågan (ETENE) rekommenderar att man återigen tillåter surrogatmödraskap i Finland. Forskaren och gynekologen Viveca Söderström Antilla har forskat kring de erfarenheter man haft av Surrogatmödraskap i Finland. Man har studerat hur de kvinnor som
I en studie publicerad i tidskriften Human Reproduction 2010 går två holländska forskare igenom den vetenskapliga litteraturen för att se hur erfarenheterna och forskningen ser ut för de barn som fötts med hjälp av olika metoder såsom provrörsbefruktning, äggdonation och surrogatmamma. Totalt hittade man 29 vetenskapliga studier där man studerat hur barn och föräldrar mår efter
En viktig fråga när man pratar om Surrogatmödraskap är hur de kvinnor som varit surrogatmamma mår och hur de upplever processen I en artikel i Human Reproduction har man intervjuat 34 kvinnor som varit surrogatmamma 1 år efter det att barnet fötts och lämnats över till de blivande föräldrarna.

Utredning trots V och KD

Socialutskottets beslut kommenteras vidare i denna artikel, där också föreningen gavs tillfälle att kommentera. http://www.dn.se/nyheter/politik/kd-och-v-pa-samma-sida-mot-surrogatmammor  
Socialutskottet föreslår att det ska tillsättas en förutsättningslös utredning kring surrogatmödraskap. Detta är ett klassiskt första steg för politiska förslag och en mycket glädjande nyhet för oss som driver frågan. Två partier var emot, v och kd. Socialminister Göran Hägglund (kd) tänker dock inte lyfta ett finger i frågan. Han ser heller inga problem med

Nytt bankkontonummer

I vår strävan att hålla nere föreningens driftskostnader har vi online casino nu ett nytt bankkontonummer på SEB. Se under Kontakt för detaljer.

Event i Barcelona

Nedan hittar ni information om ett fyra dagars-event i Barcelona arrangerat nbso online casino reviews av NELFA, som är en europeisk förening för HBT familjer.         Eventets hemsida: www.MenHavingBabies.org/europe NELFAs hemsida: http://www.nelfa.org/ Press release: http://www.prweb.com/releases/gay-men-having-babies/europe-surrogacy-seminar/prweb9150970.htm
Ja, det lär bli nästa steg! Se länk:
TOP