FORGOT YOUR DETAILS?

Surrogatmödraskap i NyaZealand

Surrogatmödraskap är sedan flera år tillbaka lagligt i Nya Zealand. Dock får endast sk altruistiskt surrogatmödraskap användas. Samtliga fall granskas och måste godkännas innan ett försök med surrogatmödraskap får genomföras. Det barnlösa paret och kvinnan som vill agera surrogatmamma måste söka tillstånd och landet har satt upp etiska riktlinjer och krav som måste uppfyllas för
Ett forskarlag från bl.a. Cambridge University i England har följt en grupp familjer där barnen fötts via surrogatmödraskap samt med hjälp av äggdonation. Familjerna har jämförts med 67 familjer där barnen fötts på ”naturlig” väg. Målet har varit att undersöka om det innebär några negativa konsekvenser för barn och de familjer där barnen kommit till
I den vetenskapliga tidsskriften Journal of Social Issues, gör forskarna Ciccarelli och Beckman en genomgång av forskning kring de psykologiska aspekterna av Surrogatmödraskap.  Artikeln går igenom den forskning som fram tills 2005 var publicerad i ämnet och flera intressanta områden gås igenom. Bl.a. har flera studier tittat på vad det är för kvinnor som  ställer
Ordföranden för FFS skriver angående Sveriges Kvinnolobbys seminarium om surrogatmödraskap i Almedalen och får svar av Rossana Dinamarca från Vänsterpartiet.
”Stephanie Scott, the executive director of Simple Surrogacy in Dallas, helped set up the arrangement between Gordon and 24-year-old Sara Eaton, the surrogate Gordon ended up choosing. Scott said more and more of her clients are single, heterosexual men. ”Over the last few years it’s become the norm,” she said.” Läs mer här.
Surrogatmödraskap var under flera år tillåtet i Finland och flera barnlösa par har fått hjälp av en surrogatmamma i Finland under dessa år. Forskningen från denna tid visar på goda erfarenheter av Surrogatmödraskap. Docenten och gynekologen Viveca Söderstöm Antilla har publicerat en intressant studie om de erfarenheter som funnits i Finland av Surrogatmödraskap. Metoden förbjöds
Circle Surrogacy, en av de äldsta surrogatförmedlingarna i USA, kommer att hålla ett informationsmöte i Stockholm den 19:e maj. Circle Surrogacys grundare, tillika världskänd advokat inom surrogatområdet; John Weltman, kommer att ge blivande föräldrar information om surrogatprocessen. Det kommer även att finnas en förälder med på mötet som berättar om sin surrogatresa med Circle Surrogacy. Det kommer att

Årsmöte – öppet för alla

Då var det dags för årsmöte i Föreningen för surrogatmödraskap. Som vanligt är mötet öppet för alla intresserade. (När det kommer till belsut om styrelse etc är det dock bara medlemmar som får rösta.) Mötet är fredagen den 27:e april ca kl. 20.00-21.00, i en konferenslokal på Quality Globe Hotel, Stockholm (precis vid Globen). Mötet föregås
Fredagen den 27:e april kommer Tammuz International Surrogacy till Stockholm för att berätta om sin verksamhet. Grundaren Doron Mamet Meged kommer tillsammans med sin kollega Dr. Sahil Gupta för att berätta om deras erfarenheter och hur deras företag hjälpt hundratals människor förverkliga sin dröm om att skaffa barn. Tammuz arbetar för online casino etiska och

Svenska myndigheters bemötande

Här kan man läsa en intressant uppsats från Mittuniversitetets Institution för best online casino socialt arbete om hur föräldrar till surrogatbarn som fötts i utlandet bemöts av olika svenska myndigheter. Du kan läsa uppsatsen här: Uppsats
TOP