FORGOT YOUR DETAILS?

Vi fick ett mail från Lisa som vill komma i kontakt med personer som har någon anknytning till livmoderstransplantationer. Jag heter Lisa Guntram och arbetar som forskare vid Linköpings universitet. I min forskning intresserar jag mig för individers berättelser om sin kropp, sina erfarenheter av vården och sina relationer – exempelvis genom att studera kvinnors
Den 12 juli 2016 publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle där S-kvinnor, bl.a. Margareta Winberg (fd vice statsminister), var en av de som signerat debattartikeln. Föreningen svarade med följande replik den 15 juli 2016: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/behoevs-en-saklig-debatt-om-surrogatmoedraskap-26535
Den 2 juli hade Kvinnliga Läkares Förening (KLF) en debattartikel med i GP, föreningen svarade upp med följande replik den 7 juli 2016. http://www.gp.se/nyheter/debatt/kvinnor-kan-besluta-själva-om-de-vill-bära-någons-barn-1.3459774
Den 23 juni 2016, var det sista dagen att lämna in remissvar på utredningen SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap. Föreningen har skrivit och lämnat in remissvaret, läs föreningens remissvar.
Vi är många som under våren engagerat oss i frågan om att göra altruistiskt surrogatmödraskap möjligt i Sverige. Den statliga utredningens negativa besked blev den tändande gnistan. Just nu är utredningen på remiss. Vi i nystartade Föreningen för surrogatmödraskap har sett till att få bli officiell remissinstans. Vem som helst är dock välkommen att lämna
Under SVT:s granskning om Surrogatmödraskap framkommer det i ett fall oroande uppgifter från en klinik i Georgien. SVT skriver i artikeln att FN:s rapportör Maud de Boer-Buquicchio granskat några av de kontrakt från en byrå i Georgien som utför surrogatarrangemang. Det har då framkommit uppgifter som tex. att surrogatmammorna inte får se barnet efter födseln,
I veckan har SVT Skåne sänt nyhetsinslag gällande surrogatmödraskap. Hanna Skanne som är ledamot i vår förening är med i ett av inslagen. http://www.svtplay.se/klipp/9086567/bianca-levde-i-manader-utan-vardnadshavare http://www.svtplay.se/klipp/9091201/grafik-sa-fods-svenska-barn-med-surrogatmamma http://www.svtplay.se/klipp/9155492/surrogatmamman-nana-fick-inte-sina-pengar http://www.svtplay.se/klipp/9119131/surrogatmamman-jag-ar-valdigt-stolt http://www.svtplay.se/klipp/9102821/surrogatmodraskap-sker-okontrollerat-i-sverige
Lördagen den 4 juni,  var det ett inlägg i DN Debatt där skribenterna menar att surrogat i utlandet ska förbjudas. Föreningen ger svar på tal i replik på inlägget som publicerades den 7 juni 2016. Länk till inlägget: http://www.dn.se/debatt/repliker/barnlangtan-ar-inte-kriminellt/ Även generalsekreteraren och förbundsordföranden för RFSU har svarat med ett inlägg: http://www.dn.se/debatt/repliker/barnen-drabbas-av-ett-forbud-mot-surrogatmoderskap/    

Tillgång till Forumet

Hej alla! Som många redan vet så har Surrogat.nu inklusive Forumet, tagits över av föreningen för surrogatmödraskap. Därför vill vi förklara kort vad det innebär för dig som redan har tillgång till Forumet men även för er som önskar tillgång. From sista augusti i år så kommer vi kräva fullständigt medlemskap i föreningen för de
Surrogatförmedlingen Tammuz Surrogacy International lanserar nu sina tjänster på den nordiska marknaden genom att erbjuda ett nordiskt paket för ensamstående och par, oavsett sexuell läggning, att skaffa barn med hjälp av äggdonation och surrogat-moderskap. Tammuz Norden kommer att introducera sina tjänster i samband med ett informations-möte i centrala Stockholm den 13 maj 2016 klockan 17.30,
TOP