FORGOT YOUR DETAILS?

Tacksamhet

Jag och min man har tre gemensamma barn (två levande och ett i himlen) och jag har två barn sedan ett tidigare äktenskap. Vår yngste son är född av en amerikansk surrogatmamma. Det här är vår historia: Jag var gravid i vecka 38 med vårt andra gemensamma barn, när jag drabbades av något som kallas

Ingen!

Ingen som har blivit ofrivilligt barnlös kan tänka sig in i tanken eller förstå de känslor som uppstår när man för tredje gången som par får missfall och får besked från läkaren att ”tyvärr så finns det inget mer vi kan göra. De mediciniska och fysiska förutsättningarna finns tyvärr inte, vi har provat att operera

Review-artikel från 2016

En grupp forskare från Helsingfors, Göteborg, Köpenhamn och Trondheim gjorde en genomgång av 55 artiklar som tidigare studerat surrogatmödraskap. Forskarna finner att de flesta surrogatarrangemangen var lyckade och att surrogatmodern var väl motiverad till uppgiften. Barnen som föds mår lika bra som jämförbara barn som är födda med IVF och äggdonation. Däremot önskar forskarna långtidsuppföljningar av
Tagged under: , , , , ,
  När min syster blev sjuk, så förlorade hon förmågan att själv föda sina barn. Min spontana reaktion var då att jag ville hjälpa henne. Självklart ville jag bära hennes barn. När jag fick reda på att det inte kunde genomföras i Sverige blev jag mycket besviken. Jag ville så gärna hjälpa min syster, men

Din livmoder är obrukbar

Det var ett rutinbesök hos läkare under min studenttid, jag var drygt 20 och jag hade hela framtiden för mig. Läkaren frågar om någon sagt till mig att jag inte kommer kunna få barn? Din livmoder är delad och dessutom ”obrukbar”. Jag kunde inte riktigt ta in det han sa. Samma kväll när jag och
Idag skriver representant i föreningen tillsammans med Mats Nordström, HBT-liberaler och Barbro Westerholm, riksdagsledamot, på Aftonbladet Debatt. ”Regeringen måste därför omgående tillsätta en ny utredning som de facto ser över hur rättsläget kan stärkas för barn som tillkommit genom värdmoder utomlands och faktiskt lyssnar till de som det handlar om. Det är inte acceptabelt att
Tagged under:

Drömmen om att bli förälder

Jag träffar E under en av årets kortaste Göteborgskvällar. Vi dansar till elektronisk musik på en båt förtöjd vid Fiskekyrkan. Redan en av de första gångerna vi är med varandra berättar hon för mig att hon inte kan bli med barn. Hon är född utan livmoder, statistiskt sett sker det för var 5000 kvinna. Jag

Pride 2017

Under Stockholm Pride 2017 deltog föreningen i en paneldiskussion arrangerat av HBT-Liberalerna. Fokus för dialogen var värdmödraskap och hur barns rättsläge kan stärkas.

Almedalen 2017

Under Almedalen 2017 deltog föreningen i en paneldiskussion arrangerat av HBT-Liberalerna. Fokus för dialogen var vilka konsekvenserna utredningen ”Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11” kan få för barnen.

Nordisk surrogatkonferens i sthlm

Lördagen den 12 augusti hålls nordens första surrogatkonferens i Stockholm. Läs mer här: http://www.familiesthrusurrogacy.com/scandinavian-conference-12-august-2017/ ”The Nordic region’s first alternative parenting conference focused on best practice in surrogacy. Run by a committee of Swedish parents via surrogacy, sessions will cover the logistics, risks and practicalities of surrogacy in Ukraine, Greece, US and Canada for heterosexual and gay intended
TOP