Bli medlem

Surrogat.nu
Föreningen för surrogatmödraskap är en ideell sammanslutning som arbetar med att sprida information om surrogatmödraskap som en väg till föräldraskap. Vi har som mål att skingra myterna som omger ämnet, påverka opinion och politiker samt verka för införandet av ett reglerat surrogatmödraprogram i Sverige. Det senare i samma linje som det finns ett organiserat spermadonationsprogram.

Stöd oss, medlemskap:
Stöd gärna vår verksamhet genom att bli medlem. Ansök om medlemsskap på Föreningens sida på Facebook: Föreningen för surrogatmödraskap.

Föreningen har en frivillig medlemsavgift och tar gärna emot bidrag för att hjälpa oss driva frågan. Vi är en ideell förening och alla medlemsavgifter och bidrag kommer att gå till att t.ex. bjuda in forskare/politiker/privatpersoner med erfarenhet inom ämnet för att stötta oss i ett ja till surrogat.
Frivillig medlemsavgift: valfri summa, rekommenderad nivå 279 kr/år.
Ekonomiskt bidrag: du som privatperson, organisation/förening/företag som vill bidra ekonomiskt för att hjälpa oss att driva denna fråga.

Bankgiro: 741-8346

Swisha till 123 615 86 79.

Föreningens röst blir starkare utåt ju fler medlemmar vi har, tack för ert stöd. Medlen används bl.a. till att anordna medlemsträffar och seminarier.

Vid frågor till föreningen, var god maila: foreningenforsurrogatmodraskap@gmail.com