FORGOT YOUR DETAILS?

Forskning

Då surrogatmödraskap har använts i flera olika länder under flera decennier finns det också en del forskning och utredningar redan gjorda i ämnet. Frågan om surrogatmödraskap är kontroversiell och väcker oftast mycket känslor. I dessa typer av frågor blir det än mer viktigt att man försöker skilja på vad som är en ideologisk ståndpunkt och vad som faktiskt finns konkreta belägg för. En rad myter i denna fråga har aktivt spridits och det finns även exempel på att ren kvällstidniningsjournalistik har återgetts för att vara "forskning". Det är viktigt att granska den forskning och de erfarenheter som finns för att kunna upptäcka ev risker med surrogatmödraskap men även kunna avfärda många av de myter som sprids.

Vårt mål i Föreningen för Surrogatmödraskap är att kunna ge en överblick över den forskning inom området som genomförs samt alltid presentera klara referenser så att du som läsare alltid ska kunna läsa vidare i originalforksningen.

Är det någon artikel som saknas så tar vi gärna emot tips på vetenskapliga artiklar att lägga upp på denna sida.

TOP