FORGOT YOUR DETAILS?

Seminarium i Riksdagen

I veckan deltog föreningen i ett seminarium om altruistiskt värdgraviditet i Riksdagen. Seminariumet hade många besökare och fokuserade på kunskap. Två berättelser presenterades också om två kvinnor som på helt altruistisk basis hjälp sina syskon att bli föräldrar. Inbjudande partier var Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. Helena Kopp-Kallner, gynekolog vid Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska

Modernare regler om föräldraskap

Regeringen presenterade i dag en rad förslag i syfte att förenkla och modernisera vägen till föräldraskap. En av de punkter som har föreslagits är bland annat: Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Här är utlåtandet i sin helhet: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/modernare-regler-om-assisterad-befruktning-och-foraldraskap/ Fortfarande finns mer att
Sverige Kvinnolobby och Kvinnliga Läkares Förening har i flera artiklar spridit påståenden om att altruistiskt surrogatmödraskap ej skulle fungera. Senast nu i Sydsvenska dagbladet. Man påstår även att altruistiskt surrogatmödraskap skulle leda till kommersiellt surrogatmödraskap. Det finns dock inte något stöd för dessa typer av påståenden. I massmedia har en mängd uppgifter cirkulerat kring att
I England publicerades nyligen en studie där man följt upp kvinnor som tidigare varit surrogatmödrar. Studier med långtidsuppföljning av hur de kvinnor som varit surrogatmödrar mår är få men mycket viktiga som faktaunderlag. I denna studie hade samtliga kvinnor varit surrogatmödrar 10 år tidigare och man kunde inte hitta några negativa psykologiska konsekvenser av att vara surrogatmamma.
I juni 2021 kom en SOU som till stora delar (ungefär 100 utav 300 sidor) behandlar värdgraviditet/surrogatmödraskap. Syftet med utredningen var bl.a. införa en lag­regle­ring som gör det möjligt för en tilltänkt förälder att bli rättslig förälder till ett barn i Sverige som har tillkommit efter ett surrogat­arrange­mang i utlandet, när detta krävs med hänsyn
Tagged under:

Artikelserie i DN

Under februari har journalisten och reportern Viviana Canoilas gjort en artikelserie på temat värdgraviditet. Om du vill läsa mer om fina historier och en uppdatering om det politiska läget kan du göra det i dessa länkar: https://www.dn.se/nyheter/sverige/linnea-fodde-sin-brors-och-svagerskas-barn/ https://www.dn.se/nyheter/sverige/surrogat-var-enda-alternativet-efter-cancerdiagnosen/ https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-gick-surrogatmodraskap-om-utlandsadoptioner-i-sverige/ https://www.dn.se/nyheter/sverige/politikerna-splittrade-om-surrogat-i-sverige/

Föreningen skriver i DN

För ett par veckor sedan publicerade föreningen en insändare i DN. Texten framhåller att altruistisk värdgraviditet bör tillåtas i Sverige för att tilltänkta föräldrar ska behöva åka utomlands. Dessutom har det skett en rad små framsteg i frågan både i Sverige och Norden senaste året. Länk till artikeln: www.dn.se/asikt/tillat-surrogatmodraskap-i-sverige/
Mattias Svensson, ledarskribent på DN, skriver att surrogatmödraskap handlar ytterst om kvinnors självbestämmande. Länk till texten: https://www.dn.se/ledare/mattias-svensson-sag-ja-till-surrogatmodraskap/
I texten reder föreningen ut att det vanligtvis finns en genetisk koppling till barnet, till minst en förälder, som föds med surrogatmödraskap. Även om det inte finns en genetisk koppling till barnet kommer ett gott föräldraskap alltid vara viktigare. Texten går att läsa i sin helhet: https://www.dn.se/asikt/gott-foraldraskap-viktigare-an-biologisk-koppling/?fbclid=IwAR2rOeAGxRtbn4g–JPJGr46wJMn4lHx8o3iDeI_EVnP_4wFIV7OCUKaG3A
Fortfarande kvarstår en del hinder för föräldrar som kommer hem med sina barn efter att barnet blivit fött av en värdmamma utomlands. I texten redogör vi för vilken problematiken är samt vilka försök som görs till att det ska bli bättre. Länk till debattinlägget: https://www.qx.se/samhalle/183445/debatt-fortfarande-svart-att-fa-hem-barn-som-fotts-utomlands-med-hjalp-av-en-vardmamma/?fbclid=IwAR0R_GVk7JlSp0bRFWkV6X4IDbtinVDxrMIxiaVjG3_qFd3MIhJ88UvIOhg
          Det är glädjande nyheter att Finland kommer att utreda tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Det går att läsa i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes. Programmet heter ”ETT INKLUDERANDEOCH KUNNIGT FINLAND – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” och går att läsa här i sin helhet: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161663/Ett_Inkluderande_och_kunnigt_Finland_2019_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y Här är skrivningen citerad: Tillåtandet

Protokoll från årsmötet

För er som är nyfikna på vad föreningen arbetat med det gångna året så kommer här Protokollet från årsmötet i helgen, samt verksamhetsberättelsen, som ni själva kan läsa! Tack för ett givande möte! Tanken slår mig ofta, hur vi tillsammans faktiskt kan förändra, göra skillnad. Tack till alla våra stöttande medlemmar och styrelsen för det
TOP