FORGOT YOUR DETAILS?

Seminarium i Riksdagen

I veckan deltog föreningen i ett seminarium om altruistiskt värdgraviditet i Riksdagen. Seminariumet hade många besökare och fokuserade på kunskap. Två berättelser presenterades också om två kvinnor som på helt altruistisk basis hjälp sina syskon att bli föräldrar. Inbjudande partier var Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. Helena Kopp-Kallner, gynekolog vid Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska

Modernare regler om föräldraskap

Regeringen presenterade i dag en rad förslag i syfte att förenkla och modernisera vägen till föräldraskap. En av de punkter som har föreslagits är bland annat: Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Här är utlåtandet i sin helhet: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/modernare-regler-om-assisterad-befruktning-och-foraldraskap/ Fortfarande finns mer att
Sverige Kvinnolobby och Kvinnliga Läkares Förening har i flera artiklar spridit påståenden om att altruistiskt surrogatmödraskap ej skulle fungera. Senast nu i Sydsvenska dagbladet. Man påstår även att altruistiskt surrogatmödraskap skulle leda till kommersiellt surrogatmödraskap. Det finns dock inte något stöd för dessa typer av påståenden. I massmedia har en mängd uppgifter cirkulerat kring att
American Society for Reproductive Medicine(ASRM) är en av världens största och främsta organisationer för gynekologer och förlossningsläkare med medlemmar i över 50 olika länder världen över. Organisationen har sitt säte i USA där också Surrogatmödraskap funnits i flera delstater sedan drygt 30 år tillbaka. I dagsläget föds nästan 2000 barn/år i USA genom surrogatmödraskap enl
I England publicerades nyligen en studie där man följt upp kvinnor som tidigare varit surrogatmödrar. Studier med långtidsuppföljning av hur de kvinnor som varit surrogatmödrar mår är få men mycket viktiga som faktaunderlag. I denna studie hade samtliga kvinnor varit surrogatmödrar 10 år tidigare och man kunde inte hitta några negativa psykologiska konsekvenser av att vara surrogatmamma.

Psykologiska studier av surrogatmödrar

Kvinnor som är surrogatmödrar är mer frispråkiga, modigare och mer tävlingsinriktade jämfört med normalbefolkningen. Samtidigt har de en lägre nivå av ångest och stress och upplevde mindre frustration och var mer tillfreds med sina liv. Detta visas i en studie där personlighetstester från surrogatmödrar jämförts med andra kvinnor. Läs en sammanfattning av studien som publicerades 2012. Länk till artikeln som du kan läsa gratis finns i inlägget.
Ett forskarlag från Cambridge University i England har följt en grupp familjer där barnen har fötts genom surrogatmödraskap. 42 familjer deltog i studien och man har följt familjerna under en 10års period. Studien som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Human Reproduction i Juli 2012 har haft fokus på kontakten mellan familjen och surrogatmamman. Slutsatsen i
Nederländerna har haft ett program för Surrogatmödraskap under många år. I en studie publicerad 2010 i den vetenskapliga tidsskriften Human Reproduction har man tittat tillbaka på de erfarenheter man haft av programmet under året 1997 till 2004.Resultatet visar på mycket goda erfarenheter och det visade inte på några psykologiskt negativa effekter för någon av de parter som varit med i Surrogatprocessen. De kvinnor som varit surrogatmamma var nöjda med sina val och ingen ångrade att de ställt upp.

Surrogatmödraskap i NyaZealand

Surrogatmödraskap är sedan flera år tillbaka lagligt i Nya Zealand. Dock får endast sk altruistiskt surrogatmödraskap användas. Samtliga fall granskas och måste godkännas innan ett försök med surrogatmödraskap får genomföras. Det barnlösa paret och kvinnan som vill agera surrogatmamma måste söka tillstånd och landet har satt upp etiska riktlinjer och krav som måste uppfyllas för
Ett forskarlag från bl.a. Cambridge University i England har följt en grupp familjer där barnen fötts via surrogatmödraskap samt med hjälp av äggdonation. Familjerna har jämförts med 67 familjer där barnen fötts på ”naturlig” väg. Målet har varit att undersöka om det innebär några negativa konsekvenser för barn och de familjer där barnen kommit till
I den vetenskapliga tidsskriften Journal of Social Issues, gör forskarna Ciccarelli och Beckman en genomgång av forskning kring de psykologiska aspekterna av Surrogatmödraskap.  Artikeln går igenom den forskning som fram tills 2005 var publicerad i ämnet och flera intressanta områden gås igenom. Bl.a. har flera studier tittat på vad det är för kvinnor som  ställer
Surrogatmödraskap var under flera år tillåtet i Finland och flera barnlösa par har fått hjälp av en surrogatmamma i Finland under dessa år. Forskningen från denna tid visar på goda erfarenheter av Surrogatmödraskap. Docenten och gynekologen Viveca Söderstöm Antilla har publicerat en intressant studie om de erfarenheter som funnits i Finland av Surrogatmödraskap. Metoden förbjöds

Surrogatmödraskap i Finland

Surrogatmödraskap var fram tills 2007 tillåtet i Finland. Nu har man återigen gjort en utredning och den Finska etikdelegation som granskat frågan (ETENE) rekommenderar att man återigen tillåter surrogatmödraskap i Finland. Forskaren och gynekologen Viveca Söderström Antilla har forskat kring de erfarenheter man haft av Surrogatmödraskap i Finland. Man har studerat hur de kvinnor som
I en studie publicerad i tidskriften Human Reproduction 2010 går två holländska forskare igenom den vetenskapliga litteraturen för att se hur erfarenheterna och forskningen ser ut för de barn som fötts med hjälp av olika metoder såsom provrörsbefruktning, äggdonation och surrogatmamma. Totalt hittade man 29 vetenskapliga studier där man studerat hur barn och föräldrar mår efter

Artikelserie i DN

Under februari har journalisten och reportern Viviana Canoilas gjort en artikelserie på temat värdgraviditet. Om du vill läsa mer om fina historier och en uppdatering om det politiska läget kan du göra det i dessa länkar: https://www.dn.se/nyheter/sverige/linnea-fodde-sin-brors-och-svagerskas-barn/ https://www.dn.se/nyheter/sverige/surrogat-var-enda-alternativet-efter-cancerdiagnosen/ https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-gick-surrogatmodraskap-om-utlandsadoptioner-i-sverige/ https://www.dn.se/nyheter/sverige/politikerna-splittrade-om-surrogat-i-sverige/

Föreningen skriver i DN

För ett par veckor sedan publicerade föreningen en insändare i DN. Texten framhåller att altruistisk värdgraviditet bör tillåtas i Sverige för att tilltänkta föräldrar ska behöva åka utomlands. Dessutom har det skett en rad små framsteg i frågan både i Sverige och Norden senaste året. Länk till artikeln: www.dn.se/asikt/tillat-surrogatmodraskap-i-sverige/
Mattias Svensson, ledarskribent på DN, skriver att surrogatmödraskap handlar ytterst om kvinnors självbestämmande. Länk till texten: https://www.dn.se/ledare/mattias-svensson-sag-ja-till-surrogatmodraskap/
I texten reder föreningen ut att det vanligtvis finns en genetisk koppling till barnet, till minst en förälder, som föds med surrogatmödraskap. Även om det inte finns en genetisk koppling till barnet kommer ett gott föräldraskap alltid vara viktigare. Texten går att läsa i sin helhet: https://www.dn.se/asikt/gott-foraldraskap-viktigare-an-biologisk-koppling/?fbclid=IwAR2rOeAGxRtbn4g–JPJGr46wJMn4lHx8o3iDeI_EVnP_4wFIV7OCUKaG3A
Fortfarande kvarstår en del hinder för föräldrar som kommer hem med sina barn efter att barnet blivit fött av en värdmamma utomlands. I texten redogör vi för vilken problematiken är samt vilka försök som görs till att det ska bli bättre. Länk till debattinlägget: https://www.qx.se/samhalle/183445/debatt-fortfarande-svart-att-fa-hem-barn-som-fotts-utomlands-med-hjalp-av-en-vardmamma/?fbclid=IwAR0R_GVk7JlSp0bRFWkV6X4IDbtinVDxrMIxiaVjG3_qFd3MIhJ88UvIOhg
          Det är glädjande nyheter att Finland kommer att utreda tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Det går att läsa i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes. Programmet heter ”ETT INKLUDERANDEOCH KUNNIGT FINLAND – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” och går att läsa här i sin helhet: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161663/Ett_Inkluderande_och_kunnigt_Finland_2019_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y Här är skrivningen citerad: Tillåtandet

Protokoll från årsmötet

För er som är nyfikna på vad föreningen arbetat med det gångna året så kommer här Protokollet från årsmötet i helgen, samt verksamhetsberättelsen, som ni själva kan läsa! Tack för ett givande möte! Tanken slår mig ofta, hur vi tillsammans faktiskt kan förändra, göra skillnad. Tack till alla våra stöttande medlemmar och styrelsen för det

Tack för era gåvor!

              Föreningen för surrogatmödraskap är en ideell förening som arbetar för att altruistiskt surrogatmödraskap ska regleras och tillåtas i Sverige. Stöd gärna vårt arbete genom att donera en valfri summa till antingen: Swish-nummer: 123 615 86 79 eller Konto hos Swedbank: 8327-9, 964 125 866-1 För pengarna ordnar vi medlemsträffar, seminarier,
TOP