FORGOT YOUR DETAILS?

Översiktsartikel från Sydamerika

                En ny översiktsartikel från Sydamerika delger erfarenheter från både kommersiella och altruistiska varianter av surrogatmödraskap. Studien slår fast att surrogatmödraskap blir allt vanligare samtidigt som regler, lagar och policy ändras i syfte att skydda kvinnan som bär barnet, de tilltänkta föräldrarna och barnet. Författarna skriver också att
Föreningen skriver replik till riksdagsledamoten Kakabaveh(V) angående hennes motion om att förbjuda surrogatmödraskap. https://www.svd.se/kakabavehs-motion-baserad-pa-fordomar
              Det är Peters, som jobbar som läkare och forskare, med hennes kollegor som har publicerat artikeln om värdgraviditeter i Nederländerna senaste 10 åren. De kan slå fast att ett icke-kommersiell värdgraviditetsprogram (non-commercial gestational programme) ger effektiva resultat förutsatt att det finns ett multidisciplinärt team runt kvinnan som bär
              Uppsala universitet genomför just nu en studie om HBTQ-föräldraskap. Ni finner mer information i länken nedan: – http://www.gender.uu.se/forskning/qtreproart/ Länk till enkäten: – https://qtreproart.limequery.com/212275?lang=en
Ny studie från Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping visar att par som fått barn genom surrogatbehandling behandlas väl inom den svenska sjukvården. Läs artikeln här    
Lördagen den 20 oktober hålls en nordisk surrogatkonferens i Stockholm. Anmälan och läs mer här. Söndagen den 21 oktober hålls seminarie i Malmö. Anmälan och läs mer här.

Seminarie under Pride Gbg

Under Prideveckan i Göteborg deltog föreningen i ett seminarie arrangerat av HBT Liberalerna Väst.

Europride 2018

Under Stockholm Europride 2018 arrangerade HBT-liberalerna ett samtal ”Barbro med gäster” drog stor publik idag. Vi fick lyssna till Anna Kullendorff från Föreningen för surrogatmödraskap, Alexandra Charles, ordförande i 1,6- och 2,6-miljonersklubben och Juno Blom, utredare av hedersförtryck under ledning av Barbro Westerholm (L).

Ny lag

Idag 13 juni röstade Sveriges riksdag bifall till socialutskottets betänkanden 2017/18:SoU20 – Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Vilket innebär att from 1 januari 2019 kommer embryodonation vara tillåtet i Sverige och när barn föds av surrogatmoder utomlands kan socialnämnden hjälpa till och fastställa faderskapet. Läs här.
Under 2018 har Surrogacy Sweden startat upp och erbjuder gratis konsultation till barnlösa par och ensamstående som söker möjlighet att bilda familj via surrogatprocess utomlands. De hjälper er att förstå era alternativ inkluderat förstå kostnader, risker och vilka möjligheter som finns i olika länder via olika kliniker/agenturer. Konsultation är gratis för att de själva bildat
TOP